În cazul prelucrării datelor în baza interesului legitim, este necesară o analiză în care să se compare:

  • pe de o parte, interesul legitim al companiei dvs. sau al unui terț
  • pe de alta parte interesele, drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Din așa-numitul balancing-test trebui să reiasă că interesul legitim al organizației prevalează.

Acest balancing-test este necesar în situații concrete din compania dvs, cum ar fi:

  • monitorizarea video a incintei
  • monitorizarea vehiculelor prin GPS
  • evaluarea performanțelor angajaților
  • monitorizarea computerelor utilizate de angajați
  • utilizarea cookie-urilor pentru urmărirea traficului, etc.