Oferim servicii personalizate de consultanță in vederea implementarii GDPR pentru IFN.

În acest sens, consultanții noștri vor efectua pentru IFN-ul dvs. următoarele:

  • analiza stadiului actual al implementării GDPR
  • redactarea politicii de protecție a datelor la nivel de IFN
  • redactarea tuturor procedurilor privind protecția datelor
  • elaborarea/revizuirea clauzelor din contracte (cu prestatori de servicii, angajați, colaboratori, etc)
  • analiza actelor normative care reglementează activitatea IFN, pentru ca aceste cerințe legale să fie incluse în procedurile GDPR interne
  • întocmirea registrului activităților de prelucrare (obligatoriu conf. art. 30 din GDPR)
  • documentarea interesului legitim (obligatoriu conform GDPR pentru prelucrările de date care au ca temei juridic intersul legitim)
  • realizarea analizei de impact privind protecția datelor (DPIA) acolo unde este necesar
  • realizarea oricărui alt demers necesar alinierii la GDPR

De asemenea, consultanții noștri vă pot propune soluții juridice și tehnice privind implemantarea GDPR.